Reklama a jiná propagace

Reklama je zpravidla placená forma propagace výrobku či služby, obchodní značky, myšlenky či samotné společnosti. Její hlavní cíl je jasný úplně každému – má prodávat. Existuje hned několik možných druhů reklamy – buď mluvená (televize, rádio, internetové reklamy) nebo tištěná (plakáty, letáky, v novinách či časopisech, na billboardech) a další. Využívají jí převážně obchodní společnosti, včetně neziskových organizací, někdy také slouží k vyzdvihnutí jména jedince (například celebrita, sportovec).loga společností – reklama
Kromě toho ale existuje také další možnost dostávání do povědomí. Je to formou reklamních předmětů, kterými zpravidla bývají různé drobnosti (klíčenky, žetony do nákupních košíků, propisky, odznaky, reflexní pásky a další). Často se ale můžeme setkat i s mnohem hodnotnějšími předměty jako jsou reklamní mikiny, trička, tašky, čepice a jiný textil a další dary.
Tyto předměty používá většina firem vlastně k dosažení dvou cílů. Tím prvním je obdarování partnerů, novinářů či zákazníků, kteří pak tyto předměty dostanou do míst, kam by se jinak třeba povědomí o značce společnosti jinak nedostalo. Z tohoto důvodu je nutné, aby na sobě tyto věci měly relevantní informace, které případným zájemcům usnadní cestu, jak společnost najít. Jsou jimi www adresy či kontakty, základní informace o tom, čím se firma zabývá a další klíčové informace. Druhým účelem je jakási přidaná hodnota, kdy společnost tím, že něco partnerovi daruje, stoupne u něho na ceně. A také se tím zvýší důvěryhodnost vzájemné spolupráce.kouzelník v mikině Adidas
Předměty mohou být vyrobeny v mnoha variacích: textilní výrobky, dekorační předměty či třeba praktické dárky, které jsou asi nejoblíbenější. Mimoto je možné je použít jako ceny v tombole či jiné soutěži.
Reklamní a dárkové předměty jsou snadným a velmi nenásilným prostředkem, jak získat nové zákazníky a klienty. Zároveň je to pozornost pro dlouholeté a významné klienty, kteří se pak budou cítit polichoceni a při rozhodování mezi více společnostmi pak mohou dát přednost právě „pozornější“ firmě.