Daně jsou s námi odjakživa

Staré přísloví říká, že na světě jsou dvě věci jasně dané, a to je smrt a daně

S prvním bodem se nelze než smířit, u druhé položky záleží na tom, v jako době a na jakém místě se zrovna nacházíte, ale obecně lze říci, že daně jsou staré, jako je staré lidstvo samé. Už v pravěku existovaly služby, nebo určitá forma prodeje tzv. zboží, která měla v podstatě podstatu určité daně. Ale rozvoj daní začal až s rozvojem civilizace, která si vyžádala stavbu obecně prospěšných staveb, jako byly města, dopravní infrastruktura, silnice, náboženské chrámy, ale peníze byly potřebné také k zajištění chodu administrativy a pak také zejména k udržení vojska a k zajištění obrany, nebo naopak k výpadům na dalších území.

daně

Panovníci jako byli faraóni, králové či císaři museli nějakým způsobem zajistit chod svých panství a k tomu právě sloužily daně, které se časem samozřejmě vyvíjely, jako ostatně celá lidská civilizace. Daně jako takové, měly podstatný vliv na přežití dané civilizace. Daněmi byly postiženy zejména dobyta území, ale nějakou daň v podstatě vždy odváděli všichni.

Jelikož časem počet a splatnost jednotlivých daní rostl, nebo se měnil, vznikl tzv. daňový kalendář, který stanovuje, které daně a v jakém termínu jsou splatné. Daňový kalendář vychází z jednotlivých daňových zákonů, a proto se může rok od roku měnit. Je proto nutné si jej každý rok zjistit a obnovit.

peníze

Jste-li podnikatel, musíte bedlivě sledovat daňové termíny v roce 2022 Jkcredit nebo můžete mít svého účetního a ten se o vše postará za vás.

Ale nejen podnikatelé platí daně. Třeba daň z nemovitosti platí všichni, kdo nějakou nemovitost vlastní. Když počítáme daně, kolik musíme odvést státu peněz, není to jistě nic příjemného, ale měli bychom si uvědomit, že z našich daní se poté hradí bezplatné školství, policie či chod vašeho města.