Vyzkoušet 3D tisk může každý


Výrobní možnosti jsou v souÄasnosti naprosto fascinující. Příkladem je takový 3D tisk, který umožňuje modely vytvoÅ™ené ve virtuálním prostÅ™edí pÅ™evést do reality. PrávÄ› proto se rozmohl 3D tisk na zakázku , který se dá využít na nespoÄet způsobů. NÄ›kdo vyrábí zařízení, které přímo potÅ™ebují nÄ›jaké speciální souÄásti vytvoÅ™eny touto technologií, nÄ›kdo naopak využije možností, které výroba tohoto typu nabízí. Kde se dá technologie 3D tisku využít?

3D do reality

  • Strojní nebo elektrická výroba = zpravidla malé souÄástky, které by jinými technologiemi nebylo možné vyhotovit
  • Prototypy = například pro potÅ™eby designu nebo marketingu, například pÅ™i návrhu domácností Äi objektů
  • Modelářství = souÄásti, které se jinak nevyrábí nebo neprodávají, je možné vyrobit touto chytrou technologií

Je zÅ™ejmé, že možnosti využití jsou bohaté. Proto stojí za to podívat se na to vÅ¡echno, co se vám díky 3D tisku otevírá. Možná vás zaujme i možnost pořízení vlastního zařízení a následné výroby prototypů zcela svépomocí. Je to velmi atraktivní, ale je tÅ™eba vÄ›dÄ›t, že k dosažení potÅ™ebné jakosti vyrobených souÄástí se neobejdete bez potÅ™ebného know-how, ale také Äasových zkuÅ¡eností. Možná právÄ› proto bude lepší, když své potÅ™eby vyÅ™ešíte pomocí zakázkové výroby. Taková volba je jistota, že zadání bude splnÄ›no do posledního puntíku.

3D tiskárna

Různorodé materiály, které mají smysl

Další velmi zajímavou skuteÄností je to, že vyrábÄ›t je možné z nejrůznÄ›jších materiálů. Již dávno to není jenom obyÄejné PLA nebo ABS, ale materiály se rozrostly do nejrůznÄ›jších podob. Není problém vyhotovit souÄásti i s přímÄ›semi kovů Äi tÅ™eba uhlíkových vláken. PřípadnÄ› jsou k mání i polo-dÅ™evÄ›né materiály, které jednak zajiÅ¡Å¥ují zajímavý design, jednak jsou také zajímavé z hlediska mechanických vlastností. Vývoj v této oblasti jde navíc stále kupÅ™edu, a tak je možné oÄekávat další zajímavé možnosti.