Podnikatel a sazby DPH

Daň z přidané hodnoty je v současné době rozdělena do tří sazeb:

  1. Základní,  21% – tato sazba DPH se uplatňuje na všechno zboží a služby, které nejsou v Zákoně o DPH (235/2004 Sb.) vyjmenovány u snížených sazeb.
  2. První snížená, 15% – uplatňuje se na zboží, jež je uvedeno v
  3. Příloze 3 Zákona o DPH. Patří sem zejména:

Pomůcka pro nevidomé
potraviny, včetně rostlin a přísad, určených k jejich přípravě; voda; doplňky nebo náhražky potravin; náhrady cukru – sladidla; nápoje; krmivo pro zvířata; živá zvířata; dřeviny; rostliny a semena; antibiotika a další léky; některé zdravotnické prostředky (stomické, paruky, aj.); ortopedické pomůcky a přístroje; pomůcky pro nevidomé (Brailleův papír, speciální počítač, tiskárna a další elektronická zařízení, ovládaná hlasem, hodinky, apod.); dětské autosedačky; palivové dřevo a mnoho dalších produktů

  • a v Příloze 2 Zákona o DPH – služby, například:

rozvody vody a její úprava; čištění odpadních vod; odvoz komunálního odpadu a jeho likvidace; pravidelná letecká doprava; ubytovací a stravovací služby; restaurační, stravovací a cateringové služby – od DPH jsou však osvobozeny stravovací služby a podávání nápojů ve zdravotnictví, školství a v oblasti sociální pomoci; domácí péče o zdravotně postižené a staré občany; úklidové práce v domácnostech a vnitřní čištění prostor, určených k bydlení; opravy invalidních vozíků a dalších zdravotnických prostředků; posilovny a fitcentra; pohřební služby; služby umělců; a dalšíMytí oken v domácnostech

  1. Druhá snížená, 10% – sem patří položky, uvedené v 
  2. Příloze 3a Zákona o DPH, např.:

kojenecká výživa a potraviny pro malé děti; očkovací látky; antikoncepce na hormonální bázi; tištěné knihy; mlýnské výrobky z obilovin, brambor a ze sušených luštěnin; směsi mlýnských výrobků pro přípravu potravin pro osoby, nesnášející lepek; atd.
od 1. 5. 2020 sem budou patřit i tyto služby, které prozatím podléhají první snížené sazbě:
domácí péče o děti, nemocné, zdravotně postižené a staré občany;  stravovací služby a podávání nápojů včetně točeného piva, podávaného jako stravovací či cateringová služba; čištění vnitřních prostor a mytí oken v domácnostech; opravy a úpravy obuvi, oděvů, kožených a textilních výrobků; opravy jízdních kol;  kadeřnické a holičské služby; půjčování a prodej knih, e-knih i audioknih

  • a v Příloze 2a Zákona o DPH:

pozemní hromadná doprava; vodní hromadná doprava
U některých výrobků, zboží a poskytovaných služeb se používá režim Přenesené daňové povinnosti.