Nebojte se obrátit na občansko-právní poradny!

Pokud se ve Vašem životě vyskytla nepříjemná situace, kterou nedokážete sami vyřešit a víte, že by byla potřeba odborná pomoc, zkuste využít informačních služeb občansko-právních poraden.

Poradny najdete v každém větším městě a poskytnou rady komukoliv, kdo se v nepříznivé sociální situaci nachází nebo mu taková situace hrozí.

Občanská právní poradna je nestátní nezisková organizace, která poskytuje odborné sociální poradenství – zcela bezplatně.

Tyto poradny jsou místem, kde se budete cítit bezpečně, pochopeni a především vše, co bude řečeno, je naprosto diskrétní.

Profesionální zaměstnanci poradny Vás seznámí s Vašimi právy a povinnostmi tak, abyste byli schopni hájit své oprávněné zájmy.

Pojďme si tedy shrnout zásady občanského poradenství:
· bezplatnost
· nezávislost (služby nezávislé na státních či jiných organizacích)
· nestrannost (konzultace pro všechny občany bez ohledu na národnost, věk, pohlaví, atd.)
· diskrétnost

Poradny rozlišují několik cílových skupin, pro které jsou jejich služby určeny:
– oběti domácího násilí
– oběti trestné činnosti
– osoby bez domova
– osoby komerčně zneužívané
– osoby se zdravotním postižením
– osoby v krizi
– osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
– rodiny s dětmi
– senioři

Všem těmto cílovým skupinám poradny pomáhají získat jasný přehled o své situaci, poskytnout co nejvíce informací a aktivní pomoc se zásadami občanského poradenství. Pomoc se týká i vyplňování formulářů a dotazníků a vyhledávání vzorů pro příslušná podání.

Zkrátka nebojte se tyto poradny navštívit, určitě Vás překvapí vřelý a profesionální přístup.

Na konec bych ráda ještě uvedla stručný přehled všech oblastí poradenství:
· majetkoprávní vztahy
· rodina a partnerské vztahy
· finanční a rozpočtová problematika
· bydlení
· občanské soudní řízení
· pracovně-právní vztahy
· ochrana spotřebitele
· sociální dávky
· sociální služby
· pojištění
· zdravotnictví
· školství
· ekologie a životní prostředí
· veřejná správa
· trestní právo