Pojištění právní ochrany je novějším pojišťovacím produktem

Právní řád sice stanoví, že při prosazování práva v různých sporech má platit zásada rovnosti obou stran, ale v praxi vzhledem ke komplikovanosti a složitosti právních kliček vždy zpravidla vítězí ten, kdo se v této problematice lépe orientuje. Kvalitnější a zkušený právník vždy vede lépe spor, i když nemusí v zásadě platit, že čím je právník dražší, tím je zaručeně lepší. Pojištění právní ochrany však poskytuje přece jen lepší manévrovací prostor a zázemí pro výběr právního zástupce.
bota na slupce

Na co se vztahuje pojištění právní ochrany?

Pojištění zajišťuje plnění v případě pojistné události, což nastává v situaci, kdy je člověk nucen obrátit se na právní pomoc. Jsou to případy vzniklé škody na majetku a zdraví, případy majetkoprávních sporů, závazkově – právní vztahy (rozvody manželství), nařčení z trestního činu způsobeného nedbalostí atd. Podmínkou k pojistnému plnění je samozřejmě písemné ujednání zastupování v této věci právníkem.
kalkulačka na papíře

Kterých nákladů se to týká?

Spadají do této oblasti náklady na mimosoudní jednání, na právní poradenství i na samotná soudní řízení. Pojišťovna hradí náklady spojené s výkonem rozhodnutí, náklady na soudem nařízený znalecký posudek, náklady na právního zástupce a vlastního oborového specialistu. Pojišťovna řeší i proplácení kaucí na vyloučení vyšetřovací vazby, konkrétně se jedná o bezúročnou půjčku.
Při sjednávání tohoto typu pojištění pečlivě zvažte takové oblasti právní ochrany, které jsou pro vás nejvíce rizikové. Právní ochrana se pojišťuje zpravidla pro:
· Řidiče motorových vozidel, především se jedná o řidiče v zaměstnaneckém poměru
· Pro provoz motorových vozidel, tedy jednak pro řidiče samotné, a pak i pro ostatní cestující
· Pro zaměstnance, kteří řeší pracovněprávní spor
· Pro zavinění úrazu v průběhu pracovní činnosti, zejména u manuálních prací v náročných podmínkách, kde častokrát hrozí újma na zdraví
· Pro fyzické osoby v průběhu nevýdělečné činnosti, tedy v době rekreace. Týká se to i chovu domácích a hospodářských zvířat, nebo rekreačního sportu.
· Pro ochranu majetku movitého nebo nemovitého
Výše ročního pojistného právní ochrany se vyměřuje zhruba od 500 Kč do 3000 Kč v závislosti na typu produktu. Každopádně se v jistých předvídatelných situacích taková právní ochrana vyplatí, zvlášť v případech, kdy se pouštíte do sporu s „papírově silnějším“ soupeřem (organizací nebo firmou).

CategoriesNezařazené